פרק 1 | דור בארץ

המרד הערבי הגדול והמאבק בבריטים (1936–1947)

הפרק מתמקד בתקופה שבין המרד הערבי בבריטים ב- 1936 לבין הכרזת האו"ם על חלוקת הארץ בכ"ט בנובמבר 1947. המתח הגואה ביחסי יהודים-ערבים והמאבק של היישוב היהודי נגד תקנות "הספר הלבן", מעצבים את פניו של הנוער הא"י המתגייס בהתלהבות למשימות של התיישבות, הגנה ולחימה