פרק 2 | מדינה בדרך

מלחמת העצמאות והכרזת המדינה (1947–1948)

הפרק מתמקד במלחמה בין יהודים לערבים על הארץ: המלחמה על השליטה בדרכים, כיבוש ערים וכפרים ערביים, עקירת ראשוני הפלסטינים מאדמתם, ההכרזה על הקמת מדינת ישראל (ה' באייר תש"ח)