פרק 3 | מגש הכסף

הדיפת צבאות ערב והסכמי שביתת הנשק (1948–1949)

הפרק מתמקד במלחמת העצמאות ובהשלכותיה מבחינה גאוגרפית, דמוגרפית, מורלית, מדינית ואישית