פרק 4 | קיבוץ גלויות

העלייה ההמונית (1948–1958)

הפרק מתמקד בעלייה המסיבית למדינת ישראל אחרי מלחמת העצמאות ובקשיים העצומים של קולטי העלייה ושל העולים עצמם. על קשיי קליטתם בארץ