פרק 5 | עם במדים

פעולות התגמול ומבצע סיני (1949–1956)

הפרק סוקר את אירועי ראשית שנות ה-50 עד מבצע קדש ב-1956 מבחינה צבאית: תקופת ההסתננויות, הקמת יחידות שהפכו למיתוס (דוגמת יחידה 101)