פרק 9 | מעולם מצבנו לא היה טוב יותר

ישראל בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור (1967–1973)

בפרק מתוארת אווירת הרגיעה השוררת בארץ אחרי מלחמת ששת הימים, את מלחמת ההתשה (המסתיימת למעשה ב- 1970), ואת מדיניות הססטוס קוו של ממשלת ישראל הנוחלת, למראית עין, הצלחה. הרושם כי "הזמן פועל לטובתנו" מהלך קסם על הציבור הישראלי