ראש כרוב | פרק 4

כל יום יהפוך לצבעוני עם כובע תמהוני. חוגגים את פורים בגג של החבורה וממחיזים את סיפור המגילה