פרק 5 | טיח נופל, קראוונים ריקים

מצוקתם של בני הדור השני והשלישי לעלייה מארצות המזרח וקשיי הקליטה של העולים מרוסיה
במאי: חיים יבין תאריך שידור: 17.02.1993