פרק 3 | הכוח השלישי

הפיצול בגוש הימין לעומת עליית כוחה של מרצ משמאל, ואכזבתם של תושבי עיירות הפיתוח משלטון הימין