תן-קו

שעשועון בין שני מתחרים המזהים ציורים ורישומים של פתגמים, שמות שירים וסרטים ועוד.
עם כל מתחרה בצוות משתתפים גם ידוענים. שודר ב-1989