הערב עם | אילי גורליצקי

שירים מתוך "גבירתי הנאווה", "שוק המציאות" ועוד, עם יונה עטרי ואורחים נוספים