הערב עם | יהורם גאון

"רחל", "רוזה" וגם שיר בלדינו, מערכון מתקופת התנ"ך וביקור של הפרברים, בתוכנית עם האחד והיחיד