תוססס

תוססס | פינת הקולנוע של דובי לנץ

פינתו הקבועה של לנץ במגזין השבועי לנוער
תאריך שידור: 28.12.1988