אלימות

בבית הספר, ברחוב וגם על המסך - הנושא הזה סביבנו בכל מקום וגם בני הנוער לא שותקים בעניין

מנחים: איתי שגב, אלינור אהרון, קרן סנדר ויורם ישמעאל, שודר ב-20.2.1994