שניים אוחזין

תוכנית העוסקת בלימוד מושגי יסוד של התלמוד והגמרא.
שודרה בשנים 1985-1984