זה חי

אורלי יניב ורפי קישון מגישים תוכנית העוסקת בכל מה שחי בים, באוויר ועל פני היבשה,
ומביאים מצבים ועובדות מפתיעות מן הטבע.
שודרה בשנים 1991-1989