הצעת חוק

הפריימריז הקרבים מביאים את הפוליטיקאים ליזום חוקים משונים

הפריימריז הקרבים מביאים את הפוליטיקאים ליזום חוקים משונים, כגון: חוק האוסר שכפול מפתחות לרכב על ידי מי שאינו מוסמך לכך, חוק המקצה 25% ממקומות החנייה לנשים בלבד וחוק לפיו שדכן מוכר יהיה חייב להיות מעל גיל 30