טיל בחירות

קושניר ואלי גורנשטיין בפרק על תעמולת הבחירות לכנסת