מדינה חדשה

פרק על עסקן מפלגתי מזדקן שלא מצליח להשיג לעצמו יותר ג'ובים

טוביה כץ הוא עסקן מפלגתי מזדקן שלא מצליח להשיג לעצמו יותר ג'ובים. לעזרתו נרתם המנקה הפלשתיני של מטה המפלגה, שמציע לו לעבור לעבוד באוטונומיה הפלשתינית ולייעץ בהקמת המדינה החדשה.