נמצאו 14 תוצאות:

הילדים משכונת חיים | מיון - חלק ב'

ממשיכים למיין את האי-סדר

הילדים משכונת חיים | שלם ופרטים - חלק א'

הרבה גרגירי חול עושים חוף גדול

הילדים משכונת חיים | העברת מידע - חלק א'

איך מתארים כלב והאם כל שוטר הוא סימן לצרות?

הילדים משכונת חיים | תקשורת - חלק ב'

מפעילים את החושים הבריאים

הילדים משכונת חיים | העברת מידע - חלק ב'

באיזו שפה מדברים עם כל אחד ואיך מעבירים מסר?

הילדים משכונת חיים | נקודות ראות - חלק ב'

אשפה של אחד היא האוצר של אחר

כסף קטן

מערכונים משעשעים בנושאים יומיומיים

הילדים משכונת חיים | הכללה - חלק א'

יש כלל ויש יוצאים מן הכלל

י. שוורץ ומלחמתו בחיים | זמן

שוורץ מתחיל לחשוב על הזמן שנותר לו לחיות ומתחמק ממלאך המוות