נמצאו 14 תוצאות:

שניים אוחזין | פרק 1 - היכי דמי חלק א'

סוגיית "גחלים לוחשות" ו"הפורץ גדר בפני חברו"

שניים אוחזין | פרק 6 - פשיטא חלק ב'

ביקורות ומבקרים, חובות וזכויות

שניים אוחזין | פרק 2 - היכי דמי חלק ב'

מה קורה כשהמונית נתקעת בדרך ליעד? ומה זה "היכי דמי"?

שניים אוחזין | פרק 7 - ורמניהו חלק א'

מה עושים כשהמעות לפני הכיס או הפרי בתוך הכלי?

שניים אוחזין | פרק 8 - ורמינהו חלק ב'

התעלומה וקושיות הסתירה התלמודית מוצאות את פתרונן

שניים אוחזין | פרק 12 - בעיא חלק ב'

כשזה נהנה וזה לא חסר - האם צריך לשלם?

שניים אוחזין | פרק 5 - פשיטא חלק א'

עורכת הדין של השכן מגיעה לברר טענות על החצר המשותפת

שניים אוחזין | פרק 11 - בעיא חלק א'

אילו "בעיות" עשה רבי ירמיה בבית מדרשו עד כדי כך ש"זרקו" אותו משם?

שניים אוחזין | פרק 10 - הא מני

של מי הפסיקה? האם של רבי מאיר? ואם כן - היכן פסק זאת?

שניים אוחזין | פרק 3 - מאי טעמא

סוגיית הפירות הרקובים

שניים אוחזין | פרק 9 - דיוק

אילו דוגמאות לדיוק ניתן למצוא בתורה?

הצגה | האי ברחוב הציפורים

הצגה המתארת את חייו של ילד בגטו בפולין בזמן מלחמת העולם השנייה