נמצאו 2 תוצאות:

שניים אוחזין | פרק 3 - מאי טעמא

סוגיית הפירות הרקובים

שניים אוחזין | פרק 8 - ורמינהו חלק ב'

התעלומה וקושיות הסתירה התלמודית מוצאות את פתרונן