נמצאו 3 תוצאות:

שניים אוחזין | פרק 6 - פשיטא חלק ב'

ביקורות ומבקרים, חובות וזכויות

שניים אוחזין | פרק 11 - בעיא חלק א'

אילו "בעיות" עשה רבי ירמיה בבית מדרשו עד כדי כך ש"זרקו" אותו משם?

שניים אוחזין | פרק 10 - הא מני

של מי הפסיקה? האם של רבי מאיר? ואם כן - היכן פסק זאת?