נמצאו 3 תוצאות:

הכל אנשים | דוד בן גוריון

הימים הגורליים טרם הכרזת המדינה והתגשמות החזון

תקומה | פרק 1 - דור בארץ

המרד הערבי הגדול והמאבק בבריטים (1936–1947)

תקומה | פרק 2 - מדינה בדרך

מלחמת העצמאות והכרזת המדינה (1947–1948)