נמצאו 2 תוצאות:

תקומה | פרק 14 -אתחלתא דגאולה

התנחלויות "גוש אמונים" (1967–1984)

הפגנות סביב גוש אמונים

בחלוף מלחמת יום כיפור הוקם מפעל ההתנחלויות שהעיר תגובות בעד ונגד בעם